GERMAŃSKA


BLOG
BLOG

 

 

 

 

 

MEDYCYNA PRAW NATURY

BLOG

PRZYKŁAD BADANIA
PRZYKŁAD BADANIA

Wrocławskie Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Kwantomed, jako jedyne miejsce w Polsce, łączy analizę stanu zdrowia metodą biorezonansu z wiedzą Germańskiej. Każdy objaw narządowy ma swoje pochodzenie w przeżytym biologicznym konflikcie. Znając objawy narządowe, możemy sensownie wytłumaczyć ich przyczyny i wspólnie poszukać ich w naszych osobistych przeżyciach.

Każdy z nas przeżywa biologiczne i psychologiczne konflikty. Konflikty psychologiczne to trudności dnia codziennego. Konflikty biologiczne to procesy zapoczątkowane przeżyciem, które jest odczuwane jako subiektywnie dramatyczne, przeżyte w izolacji i spada na nas jak grom z jasnego nieba – to zdarzenie nazywamy w Germańskiej DHSem. Konflikt biologiczny ma siłę zmienić biologiczne funkcjonowanie żywego organizmu, a zmiany nim zapoczątkowane ukazują się synchronicznie na trzech płaszczyznach: na narządzie, w mózgu i w odczuciach. Medycyna szkolna widzi tylko płaszczyznę narządową i interpretuje objawy narządowe jako tak zwane choroby. Germańska interpretuje objawy właściwie, jako czynnik towarzyszący reakcji ratunkowej Natury, zapoczątkowanej tym trudnym, biologicznym przeżyciem czy konfliktem. To, co medycyna szkolna nazywa złośliwym, niebezpiecznym czy zagrażającym życiu jest tylko sensownym, celowym procesem, który każdy z nas powinien rozumieć, zamiast się go bać. Jeśli wiemy, jakie procesy ratunkowe biegną w naszych organizmach, to rozumiejąc ich celowość przestajemy się bać i chcemy działać na rzecz ich zakończenia. Dzięki rozmowie ze specjalistą Germańskiej można zrozumieć, co naprawdę dzieje się w organizmie, z jakiego powodu oraz dowiedzieć się, jak działać na rzecz zakończenia objawów narządowych lub na rzecz ich zoptymalizowania.

Rozmowa ze specjalistą Germańskiej jest poprzedzona diagnozą organizmu metodą biorezonansu i jest prowadzona na podstawie wyniku badania.

 

Więcej na temat wiedzy Germańskiej 

 

Małgorzata Paluch tel 601856369

 

Małgorzata Paluch – Terapeuta Medycyny Praw Natury. Specjalista Germanische Heilkunde (Germańska Nowa Medycyna, Medycyna Praw Natury). Moderatorka wrocławskiego koła studyjnego Germańskiej, prowadząca seminaria według wiedzy Germańskiej. Pracuje z wykorzystaniem ścieżki diagnostycznej Germańskiej, co pozwala połączyć objawy narządowe i zachwiania psychiczne z konkretnymi przeżyciami i sytuacjami życiowymi, których wszyscy doświadczamy. Terapia polega na znalezieniu specyficznego odczuwania pacjenta / klienta, którym reaguje w trudnych dla siebie sytuacjach, które go zaskoczyły i wyeliminowanie tego odczucia przez podejmowanie konkretnych działań, które kończą aktywność biologicznego konfliktu. Takie działanie prowadzi zwykle do zakończenia objawów narządowych. Specjalista Analizy Transakcyjnej czyli wiedzy na temat gier psychologicznych, które wszyscy w różnym nasileniu prowadzimy. Dzięki analizie transakcji w relacjach z innymi można świadomie podjąć decyzję o zmianie jakości tych transakcji, a co za tym idzie, o zmianie odgrywanych życiowych ról (Ofiary, Wybawcy, Prześladowcy), co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości życia i zdrowia. Terapia polega na zanalizowaniu life-skryptu czyli scenariusza życiowego i podjęciu decyzji o zmianie przymusu reagowania, z którego nie jesteśmy zadowoleni.

 

Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia.

Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.