ANALIZA BIOLOGICZNA


                                                                                                               NATURA ZAWSZE CHCE ŻEBYŚ ŻYŁ 

PRZYKŁAD ANALIZY Z OPISEM GEMAŃSKIEJ
PRZYKŁAD ANALIZY Z OPISEM GEMAŃSKIEJ

To unikalne i nowoczesne urządzenie pomiarowo - informacyjne do szybkiej, bezbolesnej i dokładnej analizy stanu zdrowia metodą biorezonansu (NLS) oraz do doboru skutecznej terapii; alopatycznej, ziołowej, suplementacyjnej lub biorezonansowej. W trakcie stosunkowo krótkiego badania, trwającego średnio godzinę, wyszkolony diagnosta jest w stanie określić aktualny stan organizmu pacjenta. Urządzenie dokonuje analizy około 400 organów wewnętrznych i wskazuje zmiany narządowe. Wykrywa 96 % zmian (także zmian, które ukażą się w przyszłości w postaci objawów narządowych), cechuje je niespotykana dotąd skuteczność informacyjna. 

Urządzenie dokonuje oceny energetycznej wydolności skanowanych organów.
Nasi terapeuci są przeszkoleni z wiedzy Germańskiej (Germanische Neue Medizin, Gernańska Heilkunde) i pracują zgodnie z Prawami Natury. Każda zmiana organiczna ma swój biologiczny sens i cel, ponieważ jest reakcją ratunkową Natury w trudnej sytuacji, w potrzebie. W momencie przeżycia DHSu (Dirk Hamer Syndrom) rozpoczyna się w danej części organu biologiczny proces, którego etapy medycyna szkolna zdiagnozuje jako chorobę. Wystąpią w przyszłości realne zmiany narządowe, które my z góry znamy. Nie zgadzamy się z interpretacją tych objawów, że są patologiczne, złośliwe, że są błędem Natury. To jest zawsze reakcja sensowna, która spełnia w trudnej sytuacji dla danego osobnika ważną rolę, pomagając mu sprostać trudnej sytuacji, której doświadczył (mówimy wtedy, że osobnik przeżył biologiczny konflikt). Zgodnie z 4. Prawem Natury o ontogenetycznie uwarunkowanym systemie mikrobów, w momencie wystartowania Specjalnego Biologicznego Sensownego Programu Natury (program ten jest uruchamiany przez DHS) w danej części narządu, którego program dotyczy, zaczynają namnażać się mikroby. Odegrają one bardzo ważną rolę w procesie naprawczym, w procesie powrotu to tzw. zdrowia, do Normotonii.
W analizie biorezonansem widzimy, w których częściach narządów obecne są mikroby. Jest to informacja, że w tych organach biegnie ta sensowna, ratunkowa reakcja czyli SBS. Możemy tę zmianę, ten objaw sensownie wytłumaczyć i tym samym wyeliminować strach towarzyszący diagnozom medycznym. Jeśli przeskanowane są wszystkie główne organy, mamy pełną informację o odczuwaniu klienta, tzn. o biologicznych konfliktach czy trudnościach, których doświadczył. Tym samym, bardzo precyzyjnie możemy wskazać biologiczną przyczynę tzw. choroby. Wspólnie z klientem, w postępowaniu terapeutycznym, możemy tę przyczynę wyeliminować i zakończyć całe zdarzenie.
Najważniejsze jest w terapii, aby klient nie odczuwał strachu, aby przechodził swój program tak psychicznie komfortowo, jak to jest tylko możliwe. Kierujemy się słowami doktora Hamera "najważniejsze jest uspokojenie pacjenta".

Natura pulsuje w pewnym rytmie. W takim też rytmie pulsuje organ. Na skutek „dużej” masy konfliktowej dochodzi do zmiany tego pulsu, co jest wyraźnie widoczne w analizie biorezonansem. Organ z „dużą” masą konfliktową nieraz potrzebuje zewnętrznego wsparcia energetycznego, aby mógł zostać pobudzony do efektywnej pracy (jak to się dzieje np. z mięśniem sercowym, który po ingerencji impulsem elektrycznym powraca do pracy). Biorezonans posiada program wzmacniania energetycznego osłabionych organów. Po takim wzmocnieniu organ może podjąć swoje funkcje.
Większość zmian w organach jest spowodowanych przeżywaniem biologicznych konfliktów (w odróżnieniu od konfliktów psychologicznych czyli problemów naszej codzienności), ponieważ tylko ten rodzaj konfliktu jest w stanie zmienić biologiczne funkcjonowanie żywego organizmu. Dodatkowo zmiany organiczne mogą być spowodowane również urazami, zatruciami i skrajnym niedożywieniem. Dziś, pomimo przyjmowania dużych ilości pokarmu, nasze organizmy są niedożywione na poziomie komórkowym, a to może powodować realne objawy narządowe. 
Jeśli klient przyjmuje jakieś suplementy, na podstawie analizy biorezonansem możemy sprawdzić, czy dany specyfik ma dla niego działanie pozytywne, obojętne czy negatywne.

Scanner Cell przeprowadza proste i nieinwazyjne badanie elektrodermalne, dzięki któremu możliwe jest ustalenie, czy w organizmie znajdują się niebezpieczne dla zdrowia toksyny, pasożyty lub tzw. alergeny (w Germańskiej jest to tzw. szyna czyli aspekt towarzyszący sytuacji, która wywołała DHS, np. jakiś składnik pokarmowy, pora roku, roślina, osoba itp.). Jest to istotne w przypadku planowania diety redukcyjnej czy zmiany trybu życia, w czym mogą przeszkadzać toksyny nagromadzone w organizmie lub niechciane pasożyty. Toksyny, które zbierają się w organizmie w wyniku używek, nieodpowiedniej diety czy pracy w trudnych warunkach powodują, że organizm człowieka zaczyna funkcjonować w zaburzony, nieoptymalny sposób, nie radzi sobie z przemianą materii i walczy z ciągłym osłabieniem.
Dzięki wnikliwej weryfikacji zmian zachodzących na procesie komórek pozwala wykryć zaburzenia pracy narządów i znaleźć tzw. choroby w początkowym ich stadium.            

 

Badania naukowe biorezonansu

 

„Terapia biorezonansowa zwiększyła zawartość grup tiolowych i znormalizowała aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej… Zmiany w układzie antyoksydantów limfocytów wskazują, że terapia biorezonansowa uruchamia niespecyficzne mechanizmy ochronne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.” Islamov BI, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE. Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis. Bull Exp Biol Med. 2002 Sep;134(3):248-50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511993

 

„W porównaniu do grupy placebo dolegliwości ze strony układu pokarmowego zmniejszyły się u osób stosujących terapię biorezonansem, zmniejszyły się dolegliwości bólowe oraz wzdęcia, natomiast nie miało to wpływu na odgłosy ze strony układu pokarmowego”. Nienhaus J, Galle M. Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints. Forsch Komplementmed. 2006 Feb;13(1):28-34. Epub 2006 Jan 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16582548.

 

Zmniejszyły się obrzęki limfatyczne i lipidowe. Cavezzi A, Paccasassi S, Elio C. Lymphedema treatment by means of an electro-medical device based on bioresonance and vacuum technology: clinical and lymphoscintigraphic assessment. Int Angiol. 2013 Aug;32(4):417-23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23822945. Elio C, Guaitolini E, Paccasassi S, Rosati N, Cavezzi A. Application of microcurrents of bioresonance and transdermal delivery of active principles in lymphedema and lipedema of the lower limbs: a pilot study. G Ital Dermatol Venereol. 2014 Dec;149(6):643-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664822.

 

Biorezonans jest skuteczną metodą do zaprzestania palenia papierosów. Przeprowadzono badania z kontrolną grupą placebo i uzyskano następujące wyniki: 1 tydzień (77,2% vs 54,8%), 2 tygodnie (62,4% vs. 34,4%), 1 miesiąc (51,1% w porównaniu z 28,6%) i 1 rok (28,6% w porównaniu z 16,1%). Metoda biorezonansowa nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Pihtili A, Galle M, Cuhadaroglu C, Kilicaslan Z, Issever H, Erkan F, Cagatay T, Gulbaran Z. Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study. Forsch Komplementmed. 2014;21(4):239-45. doi: 10.1159/000365742. Epub 2014 Aug 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25231565.

 

Biorezonans ma ponad 25 letnie badania nad wzorcami rezonacji tkanek, wirusy, bakterie i pasożyty zakłócają te wzorce stąd też można je wykryć przy pomocy badania. Biorezonans jest skuteczny w walce z alergiami oraz uzależnieniem od tytoniu. Nie niesie za sobą skutków ubocznych. Dla przykładu mammografia jest skuteczna w diagnostyce w 1 na 2500 przypadków, 1000 będzie fałszywie dodatnio zdiagnozowanych, 500 zostanie poddanych niepotrzebnej biopsji, a 5 osób będzie leczonych nie zasadnie. Anand AC. Glass-houses and bioresonance therapy. Natl Med J India. 2012 Nov-Dec;25(6):365-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23998870.

 

Goldura N, Goţia S. 2010 Jan-Mar;114(1):266-70. Incursion into bioelectromagnetism. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.

Biorezonans nie jest urządzeniem diagnostyki medycznej. Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia. Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.