DIAGNOSTYKA


                                                                                                               NATURA ZAWSZE CHCE ŻEBYŚ ŻYŁ 

PRZYKŁAD BADANIA Z OPISEM GEMAŃSKIEJ
PRZYKŁAD BADANIA Z OPISEM GEMAŃSKIEJ

Scanner Cell to unikalne i nowoczesne urządzenie pomiarowo - informacyjne do szybkiej, bezbolesnej i dokładnej analizy stanu zdrowia metodą biorezonansu (NLS) oraz do doboru skutecznej terapii; alopatycznej, ziołowej, suplementacyjnej lub biorezonansowej. W trakcie stosunkowo krótkiego badania, trwającego średnio godzinę, wyszkolony diagnosta jest w stanie określić aktualny stan organizmu pacjenta. Urządzenie dokonuje analizy około 400 organów wewnętrznych i wskazuje zmiany narządowe. Wykrywa 96 % zmian (także zmian, które ukażą się w przyszłości w postaci objawów narządowych), cechuje je niespotykana dotąd skuteczność diagnostyczna. Posiada przygotowane programy leczenia z uwzględnieniem terapii medycznych, preparatów, naturalnych leków homeopatycznych, leków ziołowych i suplementów diety.

Urządzenie dokonuje oceny energetycznej wydolności skanowanych organów.
Nasi terapeuci są przeszkoleni z wiedzy Germańskiej (Germanische Neue Medizin, Gernańska Heilkunde) i pracują zgodnie z Prawami Natury. Każda zmiana organiczna ma swój biologiczny sens i cel, ponieważ jest reakcją ratunkową Natury w trudnej sytuacji, w potrzebie. W momencie przeżycia DHSu (Dirk Hamer Syndrom) rozpoczyna się w danej części organu biologiczny proces, którego etapy medycyna szkolna zdiagnozuje jako chorobę. Wystąpią w przyszłości realne zmiany narządowe, które my z góry znamy. Nie zgadzamy się z interpretacją tych objawów, że są patologiczne, złośliwe, że są błędem Natury. To jest zawsze reakcja sensowna, która spełnia w trudnej sytuacji dla danego osobnika ważną rolę, pomagając mu sprostać trudnej sytuacji, której doświadczył (mówimy wtedy, że osobnik przeżył biologiczny konflikt). Zgodnie z 4. Prawem Natury o ontogenetycznie uwarunkowanym systemie mikrobów, w momencie wystartowania Specjalnego Biologicznego Sensownego Programu Natury (program ten jest uruchamiany przez DHS) w danej części narządu, którego program dotyczy, zaczynają namnażać się mikroby. Odegrają one bardzo ważną rolę w procesie naprawczym, w procesie powrotu to tzw. zdrowia, do Normotonii.
W badaniu biorezonansem widzimy, w których częściach narządów obecne są mikroby. Jest to informacja, że w tych organach biegnie ta sensowna, ratunkowa reakcja czyli SBS. Możemy tę zmianę, ten objaw sensownie wytłumaczyć pacjentowi i tym samym wyeliminować strach towarzyszący diagnozom medycznym. Jeśli przeskanowane są wszystkie główne organy, mamy pełną informację o odczuwaniu pacjenta, tzn. o biologicznych konfliktach czy trudnościach, których doświadczył. Tym samym, bardzo precyzyjnie możemy wskazać przyczynę tzw. choroby. Wspólnie z pacjentem, w postępowaniu terapeutycznym, możemy tę przyczynę wyeliminować i zakończyć całe zdarzenie.
Najważniejsze jest w terapii, aby pacjent nie odczuwał strachu, aby przechodził swój program tak psychicznie komfortowo, jak to jest tylko możliwe. Nieraz zdarza się tak, że masa konfliktowa (czyli zmiana, objaw na danym narządzie) jest „duża”. Gdy zachodzi niebezpieczeństwo rozwinięcia się niepożądanych objawów lub niebezpieczeństwo wystartowania kolejnych SBSów w następstwie tego pierwszego, podejmujemy wspólnie z pacjentem decyzję o usunięciu mikrobów, które doprowadzą w przyszłości lub już doprowadziły np. do gruźliczego rozkładu zmiany narządowej (jest to duże uproszczenie, tłumaczymy ten proces szczegółowo pacjentowi). Skutecznie likwidujemy grzybice, wirusy, bakterie, w tym krętki borelii oraz wszelkiego rodzaju pasożyty.

 

Natura pulsuje w pewnym rytmie. W takim też rytmie pulsuje organ. Na skutek „dużej” masy konfliktowej dochodzi do zmiany tego pulsu, co jest wyraźnie widoczne w badaniu biorezonansem. Organ z „dużą” masą konfliktową nieraz potrzebuje zewnętrznego wsparcia energetycznego, aby mógł zostać pobudzony do efektywnej pracy (jak to się dzieje np. z mięśniem sercowym, który po ingerencji impulsem elektrycznym powraca do pracy). Biorezonans posiada program wzmacniania energetycznego osłabionych organów. Po takim wzmocnieniu organ może podjąć swoje funkcje.
Większość zmian w organach jest spowodowanych przeżywaniem biologicznych konfliktów (w odróżnieniu od konfliktów psychologicznych czyli problemów naszej codzienności), ponieważ tylko ten rodzaj konfliktu jest w stanie zmienić biologiczne funkcjonowanie żywego organizmu. Dodatkowo zmiany organiczne mogą być spowodowane również urazami, zatruciami i skrajnym niedożywieniem. Dziś, pomimo przyjmowania dużych ilości pokarmu, nasze organizmy są niedożywione na poziomie komórkowym, a to może powodować realne objawy narządowe. Dzięki naszemu wsparciu w obszarze żywienia i suplementacji, możemy skutecznie poprawić dietę pacjenta, wspomagając optymalny przebieg SBSu, a w przypadku, gdy takiego w organizmie nie ma, wspólnie z pacjentem zadbać o jak najlepsze jego funkcjonowanie w Normotonii czyli w tzw. Zdrowiu.
Jeśli pacjent przyjmuje jakieś leki lub sam się suplementuje, na podstawie badania biorezonansem możemy sprawdzić, czy dany specyfik ma dla niego działanie pozytywne, obojętne czy negatywne.
Badanie biorezonansowe Scanner Cell jest wygodniejsze dla diagnosty i pacjenta od innych aparatów wcześniej stosowanych (odbywa się poprzez specjalne słuchawki zakładane przez pacjenta na głowę). Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne bezpieczne dla człowieka i nie powoduje skutków ubocznych.

 

Urządzenie skanując człowieka dokonuje oceny energetycznej wydolności skanowanych organów.
Ocenia stopień rozwoju problemu zdrowotnego
Informuje o stanie zdrowia
Informuje o zmianach patologicznych i obciążeniach występujących w organizmie, w poszczególnych narządach i tkankach.
Posiada następujące programy:
Diagnostyczny – wykrywa i nazywa zaburzenia funkcji tkanek i narządów, procesy chorobowe, fazę początkową ostrych procesów, fazę chronicznych procesów
Patomorfologie
Mikroorganizmy - program wykrywania pasożytów, bakterii, wirusów grzybów i ich precyzyjną lokalizację w poszczególnych narządach
Program Metaterapia – Program poprawiający energetykę narządów ,ułatwia procesy regeneracyjne.
Funkcja NLS – program analizy wskaźników biochemicznych - wirtualny laboratoryjny pomiar szybka ocena
Program Organowe Preparaty.
Program Reprinter - program eliminowania pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów.
Program działania na formy chorobowe, naprawiania zaburzeń
Program zapisywania informacji na nośnikach homeopatycznych
Vegetotest zamknięty
Vegetotest z użyciem komory biorezonansowej do oceny żywności, suplementów, leków
Programy doboru suplementacji
Pragramy ziołolecznictwo
Program parafarmaceutyki, nutriceutyki
Program wykrywania alergenów
Program doboru żywności
Program apteka – dla lekarzy
Program alopatia – dla lekarzy
Program doboru leków homeopatycznych do kuracji

 

Urządzenie pomaga ocenić poziom obecności toksyn, pasożytów i tzw. alergenów w ciele człowieka, pozwalając na wnikliwe analizy stanu zdrowia oraz szereg dodatkowych aktywności, takich, jak zmiana trybu życia, dopasowanie odpowiedniej diety czy komponowanie spersonalizowanych programów żywieniowych, suplementacyjnych czy treningowych.

 

Scanner Cell przeprowadza proste i nieinwazyjne badanie elektrodermalne, dzięki któremu możliwe jest ustalenie, czy w organizmie znajdują się niebezpieczne dla zdrowia toksyny, pasożyty lub tzw. alergeny (w Germańskiej jest to tzw. szyna czyli aspekt towarzyszący sytuacji, która wywołała DHS, np. jakiś składnik pokarmowy, pora roku, roślina, osoba itp.). Jest to istotne w przypadku planowania diety redukcyjnej czy zmiany trybu życia, w czym mogą przeszkadzać toksyny nagromadzone w organizmie lub niechciane pasożyty. Toksyny, które zbierają się w organizmie w wyniku używek, nieodpowiedniej diety czy pracy w trudnych warunkach powodują, że organizm człowieka zaczyna funkcjonować w zaburzony, nieoptymalny sposób, nie radzi sobie z przemianą materii i walczy z ciągłym osłabieniem.
Dzięki wnikliwej weryfikacji zmian zachodzących na procesie komórek pozwala wykryć zaburzenia pracy narządów i zdiagnozować tzw. choroby w początkowym ich stadium.            

 

Badania naukowe biorezonansu

 

„Terapia biorezonansowa zwiększyła zawartość grup tiolowych i znormalizowała aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej… Zmiany w układzie antyoksydantów limfocytów wskazują, że terapia biorezonansowa uruchamia niespecyficzne mechanizmy ochronne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.” Islamov BI, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE. Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis. Bull Exp Biol Med. 2002 Sep;134(3):248-50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511993

 

„W porównaniu do grupy placebo dolegliwości ze strony układu pokarmowego zmniejszyły się u osób stosujących terapię biorezonansem, zmniejszyły się dolegliwości bólowe oraz wzdęcia, natomiast nie miało to wpływu na odgłosy ze strony układu pokarmowego”. Nienhaus J, Galle M. Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints. Forsch Komplementmed. 2006 Feb;13(1):28-34. Epub 2006 Jan 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16582548.

 

Zmniejszyły się obrzęki limfatyczne i lipidowe. Cavezzi A, Paccasassi S, Elio C. Lymphedema treatment by means of an electro-medical device based on bioresonance and vacuum technology: clinical and lymphoscintigraphic assessment. Int Angiol. 2013 Aug;32(4):417-23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23822945. Elio C, Guaitolini E, Paccasassi S, Rosati N, Cavezzi A. Application of microcurrents of bioresonance and transdermal delivery of active principles in lymphedema and lipedema of the lower limbs: a pilot study. G Ital Dermatol Venereol. 2014 Dec;149(6):643-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664822.

 

Biorezonans jest skuteczną metodą do zaprzestania palenia papierosów. Przeprowadzono badania z kontrolną grupą placebo i uzyskano następujące wyniki: 1 tydzień (77,2% vs 54,8%), 2 tygodnie (62,4% vs. 34,4%), 1 miesiąc (51,1% w porównaniu z 28,6%) i 1 rok (28,6% w porównaniu z 16,1%). Metoda biorezonansowa nie niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Pihtili A, Galle M, Cuhadaroglu C, Kilicaslan Z, Issever H, Erkan F, Cagatay T, Gulbaran Z. Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study. Forsch Komplementmed. 2014;21(4):239-45. doi: 10.1159/000365742. Epub 2014 Aug 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25231565.

 

Biorezonans ma ponad 25 letnie badania nad wzorcami rezonacji tkanek, wirusy, bakterie i pasożyty zakłócają te wzorce stąd też można je wykryć przy pomocy badania. Biorezonans jest skuteczny w walce z alergiami oraz uzależnieniem od tytoniu. Nie niesie za sobą skutków ubocznych. Dla przykładu mammografia jest skuteczna w diagnostyce w 1 na 2500 przypadków, 1000 będzie fałszywie dodatnio zdiagnozowanych, 500 zostanie poddanych niepotrzebnej biopsji, a 5 osób będzie leczonych nie zasadnie. Anand AC. Glass-houses and bioresonance therapy. Natl Med J India. 2012 Nov-Dec;25(6):365-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23998870.

 

Goldura N, Goţia S. 2010 Jan-Mar;114(1):266-70. Incursion into bioelectromagnetism. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.

Biorezonans nie jest urządzeniem diagnostyki medycznej. Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia. Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.