HIPNOZA


Hipnoza jest procesem tak powszechnym i tak rozległym, że zamknięcie jej w konkretnej kategorii może być bardzo trudne. Temu kto poda pełną i wyczerpującą definicję słowa hipnoza, należałaby się nagroda.

Wikipedia opisuje, że hipnoza to specyficzny stan psychiczny charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestię. I to jest prawda.

Są ludzie, którzy twierdzą, że hipnoza nie istnieje i są tacy, którzy mówią, że wszystko jest hipnozą.

Hipnotyczny trans to stan, najczęściej, głębokiego rozluźnienia, w którym człowiek uzyskuje lepszy dostęp do swoich zasobów oraz do swoich emocji, za które odpowiada podświadomość. Na szkoleniach często mówię, że hipnoza jest swoistą rozmową z podświadomością, co jest oczywiście metaforą, gdyż rozmowa jest domeną sfery świadomej, a podświadomość nie posiada zdolności bezpośredniej komunikacji werbalnej. Posiada za to zdolność komunikowania się na poziomie symboli, odczuć i emocji. Podświadomość jest pewnego rodzaju bazą danych przechowującą wszystkie doświadczenia z naszego życia, wszystkie emocje oraz połączenia jakie wytworzyły się pomiędzy tymi obiema sferami, w trakcie dotychczasowych doświadczeń. WIĘCEJ