PRZYSZLI RODZICE


 MAŁŻONKOWIE I RODZICE – BIOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE DO ROLI

Gdy dwoje ludzi wchodzi w związek małżeński czy partnerski, w naturalny sposób chcą doświadczyć i tej ważnej roli, jaką jest bycie rodzicem. Każda z osób wnosi bagaż swoich doświadczeń życiowych i swojego reagowania biologicznego, co może utrudnić wspólne funkcjonowanie. Na możliwość prokreacji ma znaczący wpływ rewir, który wspólnie stworzą. Chcą być zdrowi, w pełni aktywni i szczęśliwi przez całe życie. Z czasem te oczekiwania często nie zostają spełnione. Zamiast budowania wspólnego rewiru zaczynają się walki rewirowe, dominacyjne. A gdy pojawia się dziecko, dochodzi do przewartościowania w ich rewirze oraz często do pomieszania ról. Bardzo istotne jest to, jak reaguje biologicznie kobieta w trakcie ciąży i po urodzeniu dziecka, ponieważ dziecko współodczuwa konflikty biologiczne matki. Wtedy rodzi się chore albo z upośledzeniami czy wadami rozwojowymi. Szkolenie kierujemy do osób, które zamierzają wejść w związki, a także do tych, które już w związkach są i chcą poprawić jakość wspólnego życia czy przeciwdziałać potencjalnym problemom czy konfliktom. Jest to też właściwe miejsce dla osób, które starają się o dziecko, na razie nieskutecznie.

 

Program szkolenia:

• Pojęcie rewiru i zasad, według których funkcjonuje. Co to znaczy zdrowy, biologiczny rewir?

• Rola kobiety i mężczyzny w małżeńskim rewirze.

• Weryfikacja indywidualnego biologicznego sposobu reagowania w sytuacjach trudnych. Właściwe rozumienie zachowań i objawów chorobowych swoich i partnera

• Trudności życiowe, ważne decyzje – czym mogą skutkować? Jakimi schorzeniami?

• Jak postępować w sytuacjach, gdy „on / ona nie robi / nie chce…”

• Możliwość zajścia w ciążę

•Okres ciąży, połogu i wczesnego dzieciństwa jako podstawy do optymalnego wzrastania dziecka. Współodczuwanie biologicznych konfliktów dziecka z matką

 

Czas trwania szkolenia: 6 - 8 godzin zegarowych (w zależności od ilości indywidualnych przypadków)

 

Cena szkolenia 550 zł netto, 615 zł brutto (cena nie zawiera diagnostyki biorezonansem biologicznym i interpretacji wyniku pod kątem biologicznych konfliktów czyli Germańskiej Nowej Medycyny - 600 zł brutto)

 

Miejsce szkolenia: Wrocławskie Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji KwantoMed, Wrocław, ul. Starogajowa 38

 

Rezerwacja miejsc: 601856369; 509828101

 

Termin szkolenia: 6 lipca 2019

 

Ilość miejsc: 20