SEMINARIA WIEDZY GERMAŃSKIEJ


Ceferty - prywatna praktyka lekarska to firma działająca na terenie kraju od wczesnych lat '90. Dzięki nam, zdrowie odzyskało tysiące pacjentów. Świadczymy usługi z zakresu wizyt domowych i konsultacji pierwszego kontaktu, a także specjalistyczne usługi jak na przykład dentystyka ortodontyczna, czy lecznicza( dokładniejsze informacje uzyskają Państwo w zakładce "Pakiety"). Mamy kilkaset placówek na terenie Polski. Miła i fachowa obsługa to naszym zdaniem podstawa działalności firmy. Koniec kolejek, koniec nieprzyjemnej obsługi - wybierz Ceferty.pl!

 

Każdy z nas doświadcza w życiu wielu sytuacji trudnych, jednak tylko niektóre z nich mają siłę zmienić biologiczne funkcjonowanie organizmu. Jakie to sytuacje? Mówimy o nich: „to spadło na mnie, jak grom z jasnego nieba” albo „do dziś nie mogę o tym zapomnieć”. Jeśli takie przeżycie spełnia trzy warunki, które Germańska dokładnie precyzuje, na którymś narządzie pojawią się za jakiś czas objawy, które medycyna szkolna zdiagnozuje jako tzw. chorobę. Lżejszą, jak np. zapalenie zatok czy angina albo poważniejszą, jak np. rak. W pierwszym przypadku lekarz zaordynuje nam leki, a drugim wkroczymy w machinę tzw. leczenia. Lekarz postawi nam diagnozę i prognozę, i zacznie się proces jatrogennego powstawania kolejnych tzw. chorób. Tak nie musi być. Germańska uzmysławia nam, że każde tzw. zachorowanie jest tylko etapem pewnego sensownego procesu sterowanego przez Naturę. Jeśli poznamy proces i go zrozumiemy, przestaniemy się bać i będziemy wiedzieć, jak postępować, by nie przeszkadzać Naturze w ewolucyjnie wypracowanych procesach.
Germańska nie jest metodą leczenia. Jest opisem i sensownym wyjaśnieniem tego, co dzieje się w organizmie. Jest bardzo ważnym narzędziem diagnostycznym. Nie dotyczy tylko sfery zdrowia czy medycyny, ponieważ zmienia nasze podejście do życia kompleksowo. Wprowadza zasady, ustala porządek, a tego wszystkim nam jest dziś brak.
Dzięki wiedzy Germańskiej możemy nie tylko rozumieć, co dzieje się w organizmie, ale możemy też zapobiegać wystąpieniu tzw. choroby w przyszłości, ponieważ jeśli w jakimś narządzie został wystartowany program Natury, za jakiś czas ukaże się tam objaw. Temu można przeciwdziałać.
Nauka wiedzy Germańskiej jest nauką według zasady 3xL, czyli Life Long Learning – nauki przez całe życie.
Zapraszamy na trzy seminaria Germańskiej, które są przemyślanym sposobem przekazu tej wiedzy. Po udziale we wszystkich seminariach każdy uczestnik będzie potrafił przeprowadzić właściwą diagnozę zmian organicznych u siebie, według ścieżki diagnostycznej Germańskiej. Ukończenie trzech stopni seminariów jest podstawą otwierającą możliwość współpracy terapeutycznej z Wrocławskim Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji KWANTOMED.
Trzy stopnie seminariów są sensowną całością i nie można wziąć udziału np. w seminarium nr 2 bez zaliczenia seminarium nr 1.

1 STOPIEŃ, 2 dni 

1-2 LUTEGO 2020

7-8 MARCA 2020

4-5 KWIETNIA 2020

9-10 MAJA 2020

13-14 CZERWCA 2020

5-6 WRZEŚNIA 2020
Konflikt Biologiczny, a konflikty psychologiczne czyli problemy codzienności
DHS i towarzyszące mu odczucie. Główne treści biologicznych konfliktów:
• Kęs i prokreacja
• Atak
• Utrata własnej wartości
• Rewir i rozłąka
SBS czyli Sensowny Biologiczny Specjalny Program Natury czyli w jaki sposób Natura pomaga każdej żywej istocie w trudnościach, którym musi sprostać.
Podstawowe pojęcia: DHS, SBS, Konfliktoliza, Wagotonia, Symapatykotonia, Normotonia, Epikryzys
SBS jednocykliczny i policykliczny
SBS i objawy standardowe na wszystkich trzech płaszczyznach (w mózgu, na narządzie i w odczuciach) w fazie sympatykotonicznej, wagotonicznej i w Kryzysie Epileptycznym i Epileptoicznym
Budowa mózgu i budowa narządów według wiedzy Germańskiej
5 praw Natury
1. Żelazna reguła raka
2. Dwufazowy przebieg Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu Natury uwarunkowany wystąpieniem Konfliktolizy
3. Kompas Hamera czyli reakcja poszczególnych tkanek w przebiegu SBSu w zależności od pochodzenia histologicznego części organów
4. Ontogenetyczny system mikrobów
5. Kwintesencja czyli o celowości każdej reakcji ratunkowej Natury
Charakterystyka wybranych SBSów i objawy niestandardowe w programach tkanek:
• Endodermalnych
• Mezodermalnych
• Ektodermalnych
Dwa unerwienia części narządów i kwestia bólu w przebiegu SBSu
Analizy prawdziwych przypadków tzw. chorobowych – właściwa ścieżka diagnostyczna Germańskiej.

2 STOPIEŃ, 2 dni 

25-26 STYCZNIA 2020

18-19 KWIETNIA 2020

16-17 MAJA 2020

11-12 LIPCA 2020

3-4 PAŹDZIERNIKA 2020
Biologiczne kody zachowania
W jaki sposób nierespektowanie biologicznych kodów zachowania skutkuje nieoptymalnym przebiegiem SBSu
Optymalny a nieoptymalny przebieg SBSu czyli przyczyna trudnych objawów narządowych i tzw. komplikacji
Tak zwane choroby jako element sensownego procesu pomocy Natury
Tabela Hamera czyli opis SBSu każdej części organu oraz przyporządkowanie objawu do diagnozy medycyny szkolnej
Funkcja danej części narządu i powiązana z nią sensowność Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu Natury
Reakcje kompleksowe czyli opis reagowania organizmu żywego w momencie przeżycie biologicznego konfliktu na wszystkich płaszczyznach: na narządzie, w mózgu i w odczuciach
Choroby dzieci – dlaczego dzieci chorują, np. po pójściu do przedszkola albo rodzą się z jakimiś wadami?

3 STOPIEŃ, 2 dni 

8-9 LUTEGO 2020

23-24 MAJA 2020

8-9 SIERPNIA 2020

7-8 LISTOPADA 2020
Konstelacje - specjalne działanie Natury w sytuacji, gdy osobnik przeżywa dwa biologiczne konflikty (o specyficznym układzie)
Wyjaśnienie przyczyn tzw. chorób i zaburzeń psychicznych;
Konstelacje:
• SBSów pnia mózgu z towarzyszącym odczuciem konsternacji, zmieszania, zdezorientowania przestrzennego
• SBSów móżdżku z towarzyszącym odczuciem wypalenia emocjonalnego
• SBSów łożyska z towarzyszącymi odczuciami megalomanii, manii wielkości
• SBSów kory mózgowej z towarzyszącymi odczuciami manii prześladowczej, panicznego strachu, z tikami, z zachowaniami typu nimfomania, Casanova, z zachowaniami agresywnymi, z myślami samobójczymi, z anoreksją, bulimią, astmą, autyzmem, mitomanią, tinitusem, manią, depresją, z uczuciem bycia nie z tego świata
Reguły wagi
Zasady prowadzenia do Konfliktolizy w Konstelacjach
Opisy przypadków z prac doktora Hamera dotyczące konstelacji
Analiza konkretnych przypadków tzw. chorobowych według ścieżki diagnostycznej wiedzy Germańskiej

 

MOJA KONFLIKTOLIZA
9 LISTOPADA 20192019

Szkolenie dla absolwentów seminariów: udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły minimum 1szy stopień seminarium. To kolejna edycja szkolenia o tej tematyce. Poprzednie okazało się niezwykle przydatne, praktyczne i dlatego na wniosek uczestników bedziemy je powtarzać. Podczas szkolenia prowadzimy Konfliktolizę grupową dla uczestników. Tym razem pracę wzbogacimy o analizę biorezonansem i ze zdjęć TK mózgu. 

Warsztat trwa od 10.00 do 16.00 z możliwością przedłużenia, koszt 550 zł brutto

 

SEMINARIA WIEDZY GERMAŃSKIEJ
Czas trwania seminariumKażde seminarium trwa 12 godzin, 2 dni x 6 godzin zegarowych, w godzinach od 10.00 do 16.00

Prowadząca seminaria Małgorzata Paluch – wieloletnia moderatorka wrocławskiego koła Germańskiej, terapeutka Medycyny Praw Natury w KWANTOMED
Opłata za seminarium
970 zł plus VAT od osoby / za każdy stopień seminarium
Miejsce seminarium: Kwantomed, Wrocław, ul. Starogajowa 38
Forma zajęć: Wykład aktywizujący, ćwiczenia praktyczne, case study, prezentacja, zadania o charakterze diagnostycznym
Cena obejmuje Udział w seminarium, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia seminarium
Cena nie obejmuje kosztów noclegu – w przypadku konieczności skorzystania z hotelu nasi pracownicy wskażą hotele położone w pobliżu miejsca zajęć.
Zapisy

Małgorzata Lorenz: tel. 601 85 63 69, Krzysztof Lorenz tel 509 828 101;

mail: niezgodkama@gmail.com; kwantomed@gmail.com

 

 

Biorezonans nie jest urządzeniem diagnostyki medycznej. Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia.

Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.