BIOREZONANS


Urządzenie dokonuje oceny energetycznej wydolności skanowanych organów. Ocenia stopień rozwoju zdrowotnego.
Informuje o zmianach patologicznych i obciążeniach występujących w poszczególnych narządach i tkankach organizmu.
Skutecznie likwiduje grzybice, wirusy, bakterie, w tym krętki borelii, oraz wszelkiego rodzaju pasożyty.
Posiada program wzmacniania energetycznego osłabionych i zaburzonych organów.

                                                      

                                                                 NATURA ZAWSZE CHCE ŻEBYŚ ŻYŁ

 

                 

         

 

 

 

Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia.

Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.