GERMAŃSKA


BLOG
BLOG

 

 

 

 

 

MEDYCYNA PRAW NATURY

BLOG

PRZYKŁAD BADANIA
PRZYKŁAD BADANIA

Wrocławskie Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Kwantomed, jako jedyne miejsce w Polsce, łączy analizę stanu zdrowia metodą biorezonansu z wiedzą Germańskiej. Każdy objaw narządowy ma swoje pochodzenie w przeżytym biologicznym konflikcie. Znając objawy narządowe, możemy sensownie wytłumaczyć ich przyczyny i wspólnie poszukać ich w naszych osobistych przeżyciach.

Każdy z nas przeżywa biologiczne i psychologiczne konflikty. Konflikty psychologiczne to trudności dnia codziennego. Konflikty biologiczne to procesy zapoczątkowane przeżyciem, które jest odczuwane jako subiektywnie dramatyczne, przeżyte w izolacji i spada na nas jak grom z jasnego nieba – to zdarzenie nazywamy w Germańskiej DHSem. Konflikt biologiczny ma siłę zmienić biologiczne funkcjonowanie żywego organizmu, a zmiany nim zapoczątkowane ukazują się synchronicznie na trzech płaszczyznach: na narządzie, w mózgu i w odczuciach. Medycyna szkolna widzi tylko płaszczyznę narządową i interpretuje objawy narządowe jako tak zwane choroby. Germańska interpretuje objawy, jako czynnik towarzyszący reakcji ratunkowej Natury, zapoczątkowanej tym trudnym, biologicznym przeżyciem czy konfliktem. To, co medycyna szkolna nazywa złośliwym, niebezpiecznym czy zagrażającym życiu jest tylko sensownym, celowym procesem, który każdy z nas powinien rozumieć, zamiast się go bać. Jeśli wiemy, jakie procesy ratunkowe biegną w naszych organizmach, to rozumiejąc ich celowość przestajemy się bać i chcemy działać na rzecz ich zakończenia. Dzięki rozmowie ze specjalistą Germańskiej można zrozumieć, co naprawdę dzieje się w organizmie, z jakiego powodu oraz dowiedzieć się, jak działać na rzecz zakończenia objawów narządowych lub na rzecz ich zoptymalizowania.

Rozmowa ze specjalistą Germańskiej jest poprzedzona analizą organizmu metodą biorezonansu i jest prowadzona na podstawie wyniku tej analizy.

 

Więcej na temat wiedzy Germańskiej 

 

Małgorzata Lorenz tel 601856369

 

Małgorzata Paluch – Terapeuta Medycyny Praw Natury. Specjalista Germańskiej Nowej Medycyny, Medycyny Praw Natury. Wieloletnia moderatorka wrocławskiego koła studyjnego Germańskiej, prowadząca seminaria według wiedzy Germańskiej. Pracuje z wykorzystaniem ścieżki diagnostycznej Germańskiej, co pozwala połączyć objawy narządowe i zachwiania psychiczne z konkretnymi, subiektywnie trudnymi  przeżyciami i sytuacjami życiowymi, których wszyscy doświadczamy. Prowadzi terapię biologiczną, która rózni się znacząco od typowej psychoterapii, jest konkretna, skuteczna i o wiele krótsza. Terapia biologiczna to odniesienie do zachowań rewirowych, które zostały wypracowane przez Naturę w procesie ewolucji. Każdy z nas rozumie je intuicyjnie i dąży do takiego porządku. Przywrócenie porządku w osobistym, małżeńskim czy zawodowym rewirze skutkuje zakończeniem aktywności biologicznych konfliktów. Wspólnie szukamy specyficznego odczuwania klienta, którym reaguje narządowo w trudnych dla siebie sytuacjach, które go zaskoczyły. Wyeliminowanie tego odczucia dokonuje się dzięki zmianie nawyków w interpretacji doświadczanych sytuacji i dzięki podejmowaniu konkretnych działań, które kończą aktywność biologicznego konfliktu. Takie działanie prowadzi zwykle do zakończenia fazy tworzenia objawów narządowych. Podstawową korzyścią z podjęcia terapii jest przeniesienie uwagi z objawów (i lęków nimi wywołanych) na aktywność w załatwianiu trudnych, życiowych spraw. Podstawowym zadaniem natomiast jest doprowadzenie do zrozumienia istoty wiedzy Germańskiej: jeśli jesteśmy uważni na swoje odczucia i reakcji, do choroby w ogóle nie musi dojść. To zalezy wyłącznie od nas samych, ponieważ na podstawie naszej reakcji w trudnej sytuacji, na podstawie odczucia, którego doświadczyliśmy, możemy precyzyjnie powiedzieć, choć nie jeszcze żadnych objawów narządowych, jaki narząd zareagował w tym biologicznym konflikcie i na jakim narządzie ukażą się objawy w przyszłości. Wielkość tych objawów czyli czas, jaki spędzamy w aktywności biologicznego konfliktu, decyduje o rodzaju diagnozy, jaka zostanie nam postawiona za jakiś czas. Tak więc to nasza decyzja czy będzie to delikatny problem jelitowy, czy nowotwór jelita. 

Wszystkie informacje, które klient uzyskuje w związku z diagnostyką w Kwantomed Sp. z o.o. nie są poradami medycznymi i nie zastępują konwencjonalnego leczenia.

Z przedstawionych informacji i zaleceń terapeutycznych klient korzysta na własne ryzyko. Poddanie się diagnostyce i terapii w Kwantomed Sp. z o.o. nie zastępuje opieki lekarskiej.