POMAGAMY


Od 1 lipca 2019r. wystartował projekt „POMOC NATURY”. Jest to zbiórka pieniędzy dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej i z tego powodu nie mogą wziąć udziału w diagnostyce i terapii biologicznej. W naszej germańskiej społeczności jest wiele osób, które chciałyby wesprzeć potrzebujące osoby, również finansowo. Cieszymy się z tego, że nasza społeczność powiększa się i że każdy z nas jest wrażliwy na potrzeby innych. Prosimy o wpłaty, w dowolnej kwocie, na podane konto. Wykorzystamy te pieniądze opłacając z nich wizyty osób, które z różnych powodów nie mogą samodzielnie za nie zapłacić.
Jakie jest kryterium kwalifikacji osób do skorzystania z pomocy finansowej? Nie będziemy oczekiwać wykazania poziomu dochodów. Trzeba do nas napisać, opisać swoją sytuację życiową i finansową. Zarząd Kwantomedu rozpatrzy prośbę o zakwalifikowanie do projektu.